Välkommen till Båstad Tengo sport​

​Båstad Tennissällskap inledde sommaren 2014 ett nytt samarbete med Tengo sport.

Båstad Sportcenter Box 1111 269 22 Båstad | Tel 0431 68500 Fax 0431 70619 | Besöksadress: Korrödsvägen, Båstad

E-post: info@bastadsportcenter.se | Pg 370218-0 Bg 612-0497